Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA)/Eurasian Studies Center

  CENTRUL DE STUDII EURASIATICE

Universitatea "Ovidius" din Constanta, Facultatea de Istorie si Stiinte Politice, Aleea Universitatii nr. 1, Corp A, cam. 120, Constanta, 900470 

 

 • EURASIAN STUDIES CENTER

"Ovidius" University of Constanta, Faculty of History and Political Science, Aleea Universitatii nr. 1, Corp A, cam 120, Constanta, 900470 

 

Books edited by CSEA

_______________________________________________________________________________________

 

Anna Eva Budura, Diplomaţia chineză– premise istorice şi spirituale, Editura Top Form, Bucureşti, 2008.

 

Iolanda Ţighiliu, Marian Cojoc, Daniel Flaut (coord.), From kaftan to redingote. The Romanian world from exotism to modernism 17th-20th centuries, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011.

CONTENTS: IOLANDA ŢIGHILIU, The power structures. Autochthonous attempts at establishing a hereditary monarchy in the Romanian Principalities in the 17th century/ DANIEL FLAUT, Wallachia between tradition and modernity: Alexandru Ipsilanti’s reforms /ADRIAN-SILVAN IONESCU, Fashions in Moldo-Wallachia 1780-1850/ BOGDAN MIHAIL, The Russian modernist influences in the Danubian Principalities /RALUCA TOMI, Italian travelers about the Romanian society of the 19th century/ RALUCA TOMI, The situation of foreigners in the Romanian Principalities: the case of the Italians (1833-1878) /ENACHE TUŞA, Political modernization in the 19th century. Aspects of Romanian society modernization /MARIANA COJOC, MARIAN COJOC, Landmarks of Constanta at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century/ MIHAELA JENARU, Romanian seashore. Mamaia in archives (1905-1940)/ STELIANA BAJDECHI, Macedo-Romanian destinies on Romanian land /FLORIN ANGHEL, Walls between neighbours: about Romanian literary projects in the interbelic Poland.

 

Anna Eva Budura, Triumful dragonului. China in cel de-al Doilea Război Mondial, Editura Top Form, Bucureşti, 2007.

Iolanda Ţighiliu, Marian Cojoc (coord.), Dobrudja: A Cultural Cross Pool. A Multi-Ethnic Space, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2007.

CONTENTS: DANIEL FLAUT, Contributions to the research of Dobrudja's Demography (18th-19th centuries) /IVAN SIZOI, Necrasovite Cossaks in Dobrudja (1740-1864)/ BOGDAN MIHAIL, Dobrudja at the Beginning of the Nineteenth Century in the Accounts of Russian Travelers /MIHAELA JENARU, Armenians in Dobrudja /DOINA MANDRU, Between Leipzig and Levant: Trails, Traces and Armenians Monasteries/ IOLANDA TIGHILIU, Dobrudja, a Multi-Ethnic space. The Jews (1878-1947) /FLORIN ANGHEL, Identitary Alienation in Colonized Teritorries. Polish Communities in Dobrudja in the Former Half of the Twentieth Century/ MARIAN COJOC, National Minorities in Dobrudja During the First Stage of Communism (1947-1965). A Case of Study: the Greeks, the Turks and the Tatars/ MARIUS COJOCARU, National Security, Inter-Ethnic Conflicts and Terrorism: NATO Perspectives

CSEA - Partner in scientific research projects

______________________________________________________________________________________

Tulcea 1878-1948: Memoria unui oraş (martie-noiembrie 2012) / Tulcea 1878-1948: Memory of a Town (march-november 2012)

În perioada martie-noiembrie 2012 s-a derulat proiectul Tulcea 1878-1948: memoria unui oraş, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (Secţiunea Patrimoniu Cultural Naţional) al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea (Contract-cadru de finanţare nr. 147/16 martie 2012). Valoare: 48.595 lei. Universitatea ,,Ovidius” din Constanţa a fost partener în acest proiect, alături de MINAC Constanţa, Biblioteca Judeţeană ,,Ioan N. Roman" Constanţa, Universitatea ,,Dunărea de Jos" Galaţi şi Asociaţia Ibida Tulcea.  Proiectul şi-a propus recuperarea istoriei culturale şi urbanistice a oraşului Tulcea prin valorificarea patrimoniului documentar şi imagistic conservat în colecţii muzeale şi particulare, biblioteci şi arhive şi a istoriei orale locale. La Universitatea ,,Ovidius” din Constanţa au fost organizate următoarele acţiuni:

 • 24 octombrie 2012, Campus, Corp A -Vernisajul expoziției documentare temporare Tulcea 1878-1948: Memoria unui oraş. Expoziția a relevat o serie de aspecte ale istoriei oraşului, începând cu efervescenţa anilor de după Războiul de Independenţă şi continuând cu reconstrucţia masivă, în plan economic şi cultural, de după Primul Război Mondial, dar şi cu momentele de recul şi criză ale perioadei interbelice şi ale celei de-a doua conflagraţii mondiale. Expoziţia documentară a fost organizată tematic (urbanism şi arhitectură, viaţă economică, lăcaşe de cult, şcoală, presă locală, populaţia oraşului, monumente comemorative, imaginea oraşului în pictură şi gravură)

   

• 10 decembrie 2012, Campus, Corp A - Lansarea volumului Tulcea 1878-1948: Memoria unui oraş, coordonat de Daniel Flaut, Mihaela Iacob şi Dorel Paraschiv. Cartea a reunit lucrările prezentate la colocviul Recuperarea memoriei oraşului Tulcea, 1878-1948: împlinire sau deziderat? Însumând 430 de pagini, lucrarea include 20 de studii, semnate de specialişti în domeniul istoriei, care relevă o serie de aspecte ale vieţii economice, sociale, politice şi culturale a oraşului Tulcea (1878-1948). Însemnată contribuţie colectivă, volumul reprezintă un preţios punct de reper pentru cunoaşterea istoriei oraşului Tulcea din acest interval de timp.

Sistem pentru detecţie, localizare, urmărire şi identificare a factorilor de risc la adresa obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral -SIROLC (2014 -2017) / System for detection, localization, tracking and identification of risk factors for strategic objectives on seaside areas-SIROLC (2014-2017)

Ȋn anul 2013, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, prin Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA), a semnat un acord de partenariat cu Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale Constanţa (CCFSN) pentru depunerea la UEFISCDI a proiectului Sistem pentru detecţie, localizare, urmărire şi identificare a factorilor de risc la adresa obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral (acronim SIROLC, cod: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0377), în cadrul programului PNCDI II - Parteneriate în domenii prioritare, domeniul 8- spaţiu şi securitate, competiţia 2013. Declarat câştigător în anul 2014, proiectul SIROLC a fost coordonat de CCFSN şi s-a derulat în perioada 30 iulie 2014- 29 septembrie 2017. Valoarea totală a contractului (302/2014) încheiat cu UEFISCDI a fost de 1.440.000 lei. Universitatea ,,Ovidius”, prin CSEA, a fost partener (P5) în cadrul acestui proiect colaborativ de cercetare aplicativă. Proiectul SIROLC a abordat sistemic problema securităţii obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral. Astfel, pe baza consideraţiilor de geopolitică, a caracteristicilor fizico-geografice a arealului de operare şi a analizei riscurilor şi ameninţărilor asupra obiectivelor de infrastructură critică au fost analizate posibilele variante de realizare a unui sistem de securitate a obiectivelor de importanţă din zone de litoral şi s-a continuat cu realizarea practică şi testarea-evaluarea unui model funcţional pentru un asemenea sistem. Echipa de proiect din partea UOC a oferit expertiza necesară pentru stabilirea contextului geopolitic şi de securitate la Marea Neagră, context în care au fost dezvoltate soluţiile propuse în cadrul proiectului; a participat la elaborarea procedurilor de testare în condiţii reale şi la distribuţia drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială. De asemenea, a luat parte la activităţi privind diseminarea informaţiilor privitoare la proiectul SIROLC.

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică efectuate în cadrul proiectului SIROLC sunt prezentate în cartea Georgică Slămnoiu, Ovidiu Radu, Daniel Flaut, Valerică Roşca, Romeo Boşneagu, Camelia Pascu, Lucian Dumitrache, George Surdu, Vasile Ionaşcu, Roxana Damian, Emil Sârbu, Elena Curcă, Gabriel Pătraşcu, Adrian Rădulescu, Securitatea obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 2017.

 Lucrarea se înscrie pe linia abordării multidisciplinare a problematicii securităţii maritime, împletind în mod armonios problemele de geopolitică, de caracterizare fizico-geografică a arealului de operare –zona litoralului românesc al Mării Negre-, de definire a tipologiei riscurilor şi ameninţărilor la adresa obiectivelor de importanţă strategică de la litoral, cu aspecte tehnice ce vizează mijloacele necesare contracarării unor asemenea ameninţări. În lucrare autorii vin cu o abordare nouă a problemei securităţii maritime, în care este tratată cu predilecţie problematica ameninţărilor subacvatice, faţă de tratarea devenită deja clasică a ameninţărilor terestre. De asemenea, în lucrare este foarte bine reliefată problematica vehiculelor autonome subacvatice, ca problematică de actualitate în sfera securităţii maritime şi care, probabil, într-un viitor nu prea îndepărtat se va extinde în sfera explorării pe scară largă a mărilor şi oceanelor lumii. La acest moment nu există lucrări similare în domeniul securităţii maritime, în limba română, care să abordeze ameninţările subacvatice. Această lucrare este prima de acest fel. Publicul ţintă este reprezentat de specialiști în domeniile securităţii maritime, vehiculelor subacvatice fără pilot, hidroacusticii, dar și studenţilor și masteranzilor în domeniile menţionate.